Stichting Partisipaasje biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag in heel Friesland.

Partisipaasje bestaat uit een team van 15 professionele consulenten. Zij zijn deskundig en ervaren op veel vakgebieden en delen die kennis met elkaar om u optimaal te ondersteunen.

Wij helpen u bij de voorbereiding van uw gesprek met de gemeente en komen naast u zitten tijdens dat gesprek als u dat wilt. 

Samen gaan we op zoek naar passende oplossingen en we begeleiden het traject van uw zorg- of hulpvraag tot u tevreden bent.

Het houden of krijgen van grip op uw leven en het vergroten van uw zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten.

De onafhankelijke cliëntondersteuner van Partisipaasje stelt altijd het belang van de inwoner voorop. 

Neem gerust contact met ons op - onze hulp is voor u gratis!