Stichting Partisipaasje - steunpunt en kenniscentrum onafhankelijke cliëntondersteuning Friesland.

- voor inwoners die ondersteuning nodig hebben bij een hulp- of zorgvraag.
- voor patiëntenverenigingen, adviesraden en belangenbehartigers die op zoek zijn naar informatie.

Partisipaasje werkt samen met een team van professionele, onafhankelijke (ervarings-)deskundigen
die levensbrede ondersteuning bieden (zorg, welzijn, wonen, werken en onderwijs).

Wij stellen altijd het belang van de burger voorop. Het krijgen en behouden van grip op op het leven
en het vergroten van zelfredzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning:  elke burger heeft er recht op en gemeenten (wmo) en
zorgkantoren (wlz) zijn verplicht om het gratis aan te bieden!

Neem gerust contact met ons op - wij helpen u graag.